تبلیغات
خودمونی بدون خجالت - توضیح

تمامی مطالب این وبلاگ سوالات شما عزیزانی هست که ایمیل میزنیدو پیام میگذاریدو میپرسید.

ومطالب وجواب اونها گردآوری شده از چندین کتاب و نشریه و سایت پزشکی میباشد که جمله به جمله کنار هم گداشتم تا برای شما طالبی درست ومفید جمع کنم.لذا گذاشتن منبع غیرممکنه.چون شاید بیش از نیمی از صفحه ذکر منابع بشه.درصورت اشکال یا سوال درخدمتم.

باتشکرازلطف شما